Historia zawodu doradca podatkowy

//Historia zawodu doradca podatkowy

Historia zawodu doradca podatkowy

W Polsce zawód doradcy podatkowego jest stosunkowo młody. Pojawił się w okresie gospodarki wolnorynkowej, ale początkowo nie był regulowany żadnymi przepisami. Każdy mógł nazwać się doradcą podatkowym i każdy mógł założyć działalność gospodarczą w tym zakresie. Nierzadko takie kancelarie prowadziły osoby nieprzygotowane więc szybko pojawiła się potrzeba uporządkowania tego stanu rzeczy.
Już 1996 roku sejm RP uchwalił ustawę, w której regulował zasady przynależności do grupy doradców podatkowych, a także wprowadzał organizację ich samorządu. Ustawa zaczęła obowiązywać 1.01.1997 i od tego czasu rozpoczyna się historia zawodu doradcy podatkowego w Polsce.
W ustawie wprowadzono m.in. szereg ograniczeń, mających zapewnić wysoką jakość usług osób chcących zostać doradcami. Każda z nich musiała złożyć odpowiedni egzamin, potwierdzający jej umiejętności i wiedzę. Po zdaniu go otrzymywała numer licencji i mogła zostać wpisana na prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych listę doradców podatkowych. Lista ta jest ogólnie dostępna (m.in. na stronach KIDP), by każdy mógł sprawdzić czy osoba podająca się za doradcę podatkowego rzeczywiście nim jest.
Ustawa wprowadziła również samorząd – Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Każdy doradca wpisany na listę ma obowiązek do niej należeć. KIDP zajmuje się sprawami istotnymi dla swoich członków, m.in. budowaniem wizerunku doradcy, dbaniem o jego rozwój i doskonalenie zawodowe, a także nadzorem nad członkami w zakresie wykonywania zawodu.
Obecnie (stan na początek 2016 roku) na liście doradców podatkowych znajduje się prawie 9.000 nazwisk.

2017-03-10T12:34:09+00:00 Czerwiec 2nd, 2016|Bez kategorii|0 komentarzy

Zostaw komentarz