Krajowa Administracja Skarbowa

//Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma pozwoli lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych. KAS ruszyła 1 marca.

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją kierował będzie szef KAS. Reforma wejdzie w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Rozporządzeniami określono też znak graficzny KAS oraz sztandar KAS i izb administracji skarbowej.

KAS a Konstytucja Biznesu
Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, m.in.:

• co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,

• domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,

• udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów,

• proporcjonalność (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje),

• uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi), • szybkość działania.

Najważniejsze zadania KAS
Skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa to większy nacisk m.in. na:

• obsługę dużych podatników

W centrali KAS powstanie Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów. Będzie wytyczał kierunek w standardach obsługi klientów oraz dbał o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników.

• jednolitą informację podatkową i celną

Powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną, dostępną przez telefon 801 055 055 lub 22 330 03 30.

• zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT)

Nowe piony na poziomie centrali KAS oraz w jednostkach terenowych. Piony kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej będą odpowiadać za likwidację istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.

www.tax.pl
2017-03-22T15:33:01+00:00 Marzec 10th, 2017|Zmiany Prawne|0 komentarzy

Zostaw komentarz