Mechanizm podzielnej płatności już od 2018

//Mechanizm podzielnej płatności już od 2018

Mechanizm podzielnej płatności już od 2018

Jak zapowiada resort finansów od przyszłego roku podatnicy VAT będą mieli możliwość korzystania z mechanizmu podzielnej płatności, czyli tzw. split payment.

Wprowadzenie powyższego rozwiązania w życie będzie oznaczać, że od 1 stycznia 2018 roku każdy podatnik VAT będzie posiadaczem dwóch rachunków bankowych, tj. konta podstawowego (do celów prowadzenia działalności gospodarczej) oraz rachunku VAT. Zgodnie z mechanizmem podzielnej płatności zapłata za towary lub usługi zostanie rozdzielona na dwie kwoty, tj. kwotę netto, która zostanie przekazywana na konto firmowe sprzedawcy oraz kwotę podatku VAT – ta wpłynie na rachunek VAT sprzedawcy.

Dzięki zastosowaniu mechanizmu podzielnej płatności organy podatkowe uzyskają możliwość monitorowania i blokowania środków, które będą prowadzone na rachunkach VAT podatników. Resort finansów chce, żeby split payment dotyczył tylko transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (B2B). Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów na rachunku VAT zostaną ulokowane tylko środki pieniężne z tytułu: zwrotu podatku VAT dokonanego przez urząd skarbowy na rzecz podatnika; zwrot kwoty VAT przez kontrahenta w związku z wystawianiem faktury korygującej; a także zapłaty odpowiadające kwocie podatku VAT przekazywanej sprzedawcy przez nabywcę towarów i usług.

Z kolei możliwość wypłacenia środków z rachunku VAT nastąpi tylko w ściśle określonych przez ustawodawce celach, tj.: zapłaty VAT na rachunek VAT sprzedawcy; zapłaty VAT na rachunek urzędu skarbowego; zwrotu VAT kontrahentowi w przypadku wystawienia faktury korygującej; przelewu na rachunek wskazany przez fiskusa w związku z zamknięciem konta lub wykreśleniem z rejestru podatników; przekazania środków na swój rachunek VAT prowadzony w innym banku. W celu skorzystania ze środków znajdujących się na rachunku VAT podatnik będzie musiał wystąpić ze stosownym wnioskiem do fiskusa. Ten na jego rozpatrzenie będzie miał 90 dni.

Korzystanie z mechanizmu podzielnej płatności ma być dla przedsiębiorców dobrowolne. Aby ich do tego zachęcić resort finansów proponuje, żeby przy korzystaniu z split payment nabywca nie był objęty negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy skorzystają z mechanizmu podzielnej płatności nie zostaną objęci m.in. podwyższoną stawką odsetek za zwłokę (chyba, że wskaźnik transakcji zakupowych z uwzględnieniem split payment wyniesie 95 proc. w danym okresie rozliczeniowym) czy odpowiedzialnością solidarną za podatek niezapłacony przez sprzedawcę.

Resort chce także, żeby przedsiębiorca mógł uzyskać zwrot podatku VAT w terminie 25 dni, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. Zwrot nastąpi jednak na rachunek VAT, a nie na rachunek przedsiębiorcy.

Zgodnie z założeniami ministerstwa to bank prowadzący rachunek rozliczeniowy podatnika będzie odpowiadał za otwarcie i prowadzenie na jego rzecz rachunku VAT. Bank nie pobierze za to żadnych opłat i nie będzie mógł żądać zawarcia dodatkowych umów z przedsiębiorcą.

Zgodnie z przewidywaniami resortu finansów, wdrożenie mechanizmu podzielnej płatności, ma przynieść w pierwszej dekadzie jego funkcjonowania wpływy do budżetu rzędu nawet 82 mld złotych.

2017-07-18T12:51:28+00:00 Lipiec 18th, 2017|Aktualności|0 komentarzy

Zostaw komentarz