Od 1 marca zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

/, Porady/Od 1 marca zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

Od 1 marca zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

Podatkowe interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. KIS będzie działał w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. KIS zapewni jednolitą informację podatkową i celną.


1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Od 1 marca interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS.

Tym samym zmienią się również:
Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji
Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.
Wzory wniosków o wydanie interpretacji
Nowe wzory zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.
Zasady wnoszenia opłat od wniosków
Opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Numer konta będzie również dostępny na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS.
Jednolita informacja podatkowo-celna
KIS przejmie również dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewni jednolitą informację podatkową i celną. Klienci nadal będą korzystać ze znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

www.tax.pl

2017-03-22T15:36:47+00:00 Marzec 13th, 2017|Aktualności, Porady|0 komentarzy

Zostaw komentarz