Strona startowa 2017-03-28T08:55:31+00:00
 • Od 2018 podwyżka płacy minimalnej

  Pracodawcy RP szacują, że już w 2018 roku płaca minimalna wyniesie co najmniej 2049 zł brutto. Z kolei stawka godzinowa pracy na umowie-zleceniu i samozatrudnieniu ma wynosić 13,30 zł. W czerwcu rząd podejmie decyzje o ich wysokości, na podstawie prognoz makroekonomicznych i zgodnie z zapisami [...]

 • Sprawdź kapitał początkowy

  Kapitał początkowy będzie częścią Twojej przyszłej emerytury, na którą pracowałeś przed 1999 r. Od 1 października 2017 r. obniżony wiek emerytalny wyniesie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeśli planujesz przejść na emeryturę po wprowadzeniu powyższych zmian, już dziś złóż wniosek [...]

 • Poprawka do projektu ustawy o biegłych rewidentach

  Rada Ministrów wprowadziła poprawkę do projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów. Poprawka wprowadza zmiany do rządowej propozycji przyjętej przez rząd w listopadzie 2016 r. Projekt ustawy o biegłych rewidentach zakłada wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów [...]

 • E-booki bez obniżonej stawki VAT

  Zasada równego traktowania nie sprzeciwia się temu, aby książki, dzienniki i periodyki cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną były wyłączone ze stosowania obniżonej stawki VAT. Regulacje dyrektywy VAT są w tym zakresie ważne. – Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 7 marca 2017 r. w [...]

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

  Celem ustawy wyeliminowanie nadużyć związanych z obrotem całkowicie skażonym alkoholem etylowym, czyli korzystania ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom tzw. dyrektywy alkoholowej i rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, które zmieniło załącznik do rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku [...]

Poprawka do projektu ustawy o biegłych rewidentach

Maj 16th, 2017|Categories: Bez kategorii|

Rada Ministrów wprowadziła poprawkę do projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów. Poprawka wprowadza zmiany do rządowej propozycji przyjętej przez rząd w listopadzie 2016 r. Projekt [...]